ความเป็นมา
    สัญญาลักษณ์
        ตราประจำสาขา
        ตรามหาวิทยาลัย
        ตึกสำนักงานอธิการบดี
        ดอกพยับหมอก
        สีประจำสาขา
        สิ่งสักการะบูชา
        ครุยวิริยะฐานะ
     ประเพณี
     เพลงประจำมหาวิทยาลัย
    หลักสูตรการเรียน
     คณาจารย์

     การเข้าศึกษาต่อ
    การเดินทาง
     แผนที่สาขาฯ


เครื่องหมายสัญญาลักษณ์ตราประจำสาขาฯ
     
การผสมผสานระหว่างแม่สีขั้นที่ 1 ตามธรรมชาติ ถือเป็นจุดพื้นฐานแห่งกระบวนการเกิดสีต่างๆเปรียบประดุจการสร้างสรรค์สิ่งผลิตนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่แสดงถึงพลังอันแข่งแกร่ง ที่มีอักษรย่อว่า IPD ซึ่งย่อมาจากคำว่า Industrial Product Design
 

เครื่องหมายสัญญาลักษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัย

ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญญลักษณ์" จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภารกิจ ที่จะเสริมสร้างให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือกำเนิดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลยิ่งแห่งราชา
ตึกสำนักงานอธิการบดี
ความงดงามแห่งโครงสร้างสถาปัตยกรรม แบบไทยๆ ผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ กว่า 57 ปี ของอาคารสำนักงานอธิการบดี ถือเป็นอาคารแรกที่ก่อสร้างในวิทยาลัยเทคนิค เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ที่แสดงถึงการมาเยือน การได้เข้ามาศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิค ครั้งหนึ่ง กรมไปรษณ๊ย์ เคยนำภาพถ่ายมาจัดพิมพ์ทำเป็นไปรษณ๊ย์บัตรจำหน่ายทั่วประเทศมาแล้ว
ดอกพยับหมอกส์ ดอกไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิค
เครื่องหมายที่รวมจิตใจ ของเรามีอยู่รู้ได้สมนาม ชื่อพยับหมอกงาม นั้่นแลอร่ามด้วยสีฟ้ามัน

ดอกพยับหมอกจะมีสีฟ้า ขาวๆ เป็นดอกไม้เก่าแก่ประจำวิทยาลัยเทคนิค
   
ครุยวิริยะฐานะ  
ยังไม่มีข้อมูล
 

 

 
 

สี ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

#FF0000 #FFFF33

แดง เหลือง

สีแดง : ความเข้มแข้ง เ็ด็ดเดี่ยว มีพลัง อำนาจ
สีเหลือง : ความยุติธรรม ความสดใส ความร้อนแรง